Operační programy 2014-2020


Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace je realizována pomocí alokovaných finančních prostředků v těchto operačních programech: