Na Zámku Pardubice bude pracovat stejná firma jako na Příhrádku


Radní Pardubického kraje vybírali firmu na využití a obnovu exteriérů a interiérů Zámku Pardubice. Zámecký palác a hospodářské budovy bude upravovat firma ARCHATT PAMÁTKY, která už v současné době pracuje na rekonstrukci budov pro Krajskou knihovnu na nedalekém Příhrádku.

„Na Příhrádku s nimi máme dobré zkušenosti, tak doufám, že vše proběhne dobře i na Zámku Pardubice,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. Díky němu se proměnil i původní projekt Východočeského muzea. „Přizval jsem na Zámek architekty Josefa Pleskota, Ladislava Lábuse a Petra Všetečku, aby nám pomohli s dlouhodobou vizí využití této památky. Podle tohoto odborného konsorcia vypracoval Petr Všetečka nový generel památky. Ten pracuje s interiéry trochu jinak a odvážněji, než byly původní plány. Pernštejnská expozice propojuje nádvoří s hlavní budovou a využívá všechny sály, kde je co ukázat z této etapy historie. Odlehčuje společenskému provozu v rytířských sálech tím, že společenské dění přesouvá do třetího nadzemního podlaží a přilehlých prostor, kde je nyní expozice skla. Ta získá zázemí ve stejném patře a nové výstavní sály vyrostou i v hospodářských budovách na nádvoří a v jejich přístavbách. Po odchodu Východočeské galerie ze Zámku do Winternitzových mlýnů bude mít muzeum i prostory pro moderní návštěvnické středisko,“ řekl Línek.

Práce se dotknou provozu Východočeského muzea. „Sejdeme se nyní s vysoutěženou firmou a budeme jednat, jak co nejlépe sladit výstavbu a náš provoz. Muzejníci se budou po dobu výstavby věnovat především práci se sbírkovým fondem, ale připraví i program pro veřejnost, který dostane podobu pedagogický dílen a přednášek. Začneme pracovat i na výstavách, které zrealizujeme po otevření,“ uvedl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Pardubický kraj má přislíbenou dotaci 95milionovou z projektů Hradecko-pardubické aglomerace, firma se zavázala udělat práce za 98,5 milionu korun. Další prostředky budou potřeba na nové vybavení interiérů a expozici Vítejte na dvoře Pernštejnů. Stavební práce by měly začít na začátku roku 2019.

Zdroj: pardubickykraj.cz

Projektový záměr Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2 získal 17. 10. 2018 usnesením Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace Vyjádření o souladu se Strategií ITI.