<< Zpět na seznam projektů

Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2

Žadatel: Pardubický kraj
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 94 999 999,99 CZK
Celkové výdaje: 121 000 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 9/2022


Stručný popis projektu:
V městské památkové rezervaci Pardubice se nachází národní kulturní památka zámek Pardubice. Areál je ohraničený zámeckou zdí, za kterou se nachází objekt samotného zámku, hospodářské a technické budovy a zámecké exteriéry (nádvoří a zámecké valy). Projektem je řešena obnova budovy zámku - čp. 1 a část hospodářských budov - čp. 2. Tyto objekty památky jsou ve špatném stavebně-technickém stavu. Objekty v současnosti využívá Východočeské muzeum v Pardubicích ke své činnosti. Stavebně-technický stav budov vyžaduje jejich stavební obnovu. Realizací projektu dojde k obnově interiérů i exteriérů vč. restaurátorských prací, statického zajištění stropů, podlah, výměně inženýrských sítí, vybudování vnitřních instalací, restaurování uměleckořemeslných prvků, pořízení vnitřního vybavení, apod. Obnova NKP zámek Pardubice je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020. Projekt přispěje ke zpřístupní dosud nezpřístupněných prostor památky pro veřejnost. Součástí projektu bude vytvoření nového prohlídkového okruhu v zámeckém paláci - expozice Vítejte na dvoře Pernštejnů. Památkové objekty budou zpřístupněny také formou zveřejnění výstupů digitalizace památky i mobiliáře. Projekt dále přispěje k záchraně kulturně-historické hodnoty objektů, zvýší ochranu a zabezpečení této památky. K pozitivním dopadům projektu patří obnova památky, restaurování části památky, zvýšení ochrany a zabezpečení památky, budování nové expozice, depozitářů a konzervátorsko-restaurátorských dílen, digitalizace památky, výstavba technického a technologického zázemí a návaznost na další projekty. Na konci projektu budou zachráněny a zpřístupněny památkově chráněné objekty čp. 1 a čp. 2 na zámku Pardubice.