Lávka přes Labe má druhou šanci


Stavba lávky je vzájemně propojena se vznikem nové bankovní budovy a finanční společnost na lávce pro cyklisty i chodce trvá. Nyní má město s bankou novou dohodu, ve které je posunutý termín pro kolaudaci.

Lávka přes řeku by měla v budoucnu spojit centrum města s budovou banky, která se nyní staví. Bankovní společnost na výstavbě lávky pro pěší i cyklisty trvá a městu hrozil do letošního jara postih, pokud svůj závazek nedodrží. Nyní se s bankou dohodli na jiném postupu. Pokud se do konce května podaří získat změnu povolení pro stavbu lávky, bude mít město na její dokončení další tři roky. „Podařilo se nám dohodnout posunutí termínu pro její kolaudaci o tři roky a vzhledem k tomu, že se objevily další dotační zdroje, chceme vypsat nový tendr na stavební firmu, která by lávku postavila podle současného projektu,“ dodává primátor města Alexandr Hrabálek.

Zdroj: novinykraje.cz

Projektový záměr Lávka u Aldisu usiluje o podporu EU na realizaci prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace v Integtovaném regionálním operačním programu. V březnu záměr úspěšně prošel první fází hodnocení a obdržel kladné stanovisko Řídicího výboru ITI.