Kontakty


Magistrát města Pardubic
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení implementace Strategie ITI
Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice

Manažer ITI

Mgr. Miroslav Janovský
tel.: 466 859 417
mobil: 724 137 282
e-mail: Miroslav.Janovsky@mmp.cz

 

Koordinátoři ITI

Koordinátor ITI:
 Ing. Filip Hoffman
tel.: 466 859 551
mobil: 777 989 959
e-mail: Filip.Hoffman@mmp.cz 

Koordinátor ITI - hradecká část aglomerace:
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 495 707 588
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Koordinátor ITI - pardubická část aglomerace:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Termatičtí koordinátoři ITI

Tematický koordinátor PS 1 (udržitelná doprava)
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 495 707 588
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 2 (životní prostředí)
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 3 (vzdělávání, kultura) 
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 4 (podnikání, věda, výzkum, inovace)
Ing. Tomáš Vlasák
mobil: 606 633 542
e-mail: Tomas.Vlasak@mmp.cz