Informace pro potencionální žadatele ITI Hradecko-pardubické aglomerace


Informujeme všechny potencionální žadatele, kteří mají zájem prezentovat své záměry, jež by rádi předložili do některé z budoucích výzev nositele ITI, na jednání PS1 nebo PS3 dne 13. 3. 2017, aby kontaktovali příslušného tematického koordinátora (viz kontakty). Vzhledem k času potřebnému na přípravu jednání prosíme, abyste tak učinili nejpozději 3 pracovní dny předem, tj. do 7.3.2017.