Hradecko-pardubická aglomerace žene vpřed další projekty


Nová lávka přes Labe v Hradci Králové, inteligentní řízení křižovatek v Pardubicích a tři obrovské projekty na rekonstrukci významných památek - pardubického zámku, pevnosti Josefov a Gayerových kasáren v Hradci Králové. To vše s dotační podporou z Evropské unie a díky ITI za téměř půl miliardy korun.

Hradecko-pardubická aglomerace posunula o další krok realizaci pěti projektu v oblasti dopravy a kultury. Díky dotaci z ITI budou například pokračovat práce na budování nových cest pro cyklisty. „V Hradci Králové bude postaven první most přes Labe od roku 1974. Nová lávka propojí levý břeh Labe s centrem města a Pražským Předměstím,“ upřesnil primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. Také v Pardubicích mají šanci na realizaci projekty z oblasti dopravy. „Řídicí výbor ITI vrátil k dopracování dva úseky cyklostezek, konkrétně Náhrdelník Chrudimky a stezku podél Kunětické ulice u Univerzity Pardubice. Věřím ale, že ve stanoveném termínu se městu podaří získat pravomocná stavební na oba tyto projekty a jejich realizace začne v příštím roce,“ doplnil primátor Pardubic a předseda ŘV ITI Martin Charvát. V oblasti dopravy uspěl také další z modulů Inteligentního dopravního systému v Pardubicích, který má zlepšit plynulost dopravy ve městě. „Vzniknout by měl ucelený systém, který v této fázi zahrnuje nové a koordinované řízení všech světelných křižovatek v Pardubicích a vybudování dopravní ústředny. Ty mají zajistit například ‚zelené vlny‘ nebo preferenci městské hromadné dopravy před osobními automobily,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán, který se na přípravě tohoto projektu podílí.

Zelenou dostaly také tři projekty v oblasti kultury. Pokračovat tak může příprava projektu SMARTmuzeum v Hradci Králové, který povede k rekonstrukci a přístavbě budovy Gayerových kasáren pro účely moderního depozitáře. Pevnost Josefov z evropských prostředků obnoví čtyři objekty, a to Bastion IV, Ravelin XIII, kurtinu mezi Bastionem III a Bastionem IV, které budou i v budoucnu sloužit kulturním účelům, například jako galerie či výstavní prostory. Na pardubickém zámku budou zrekonstruovány objekty č. p. 1 a 2, a to včetně vytvoření nové expozice věnované Pernštejnům a konzervátorsko-restaurátorských dílen.

Zatímco těchto pět projektů se teprve stavět začne, celá řada již dříve schválených je v realizaci nebo byla dokončena. „V této chvíli byl úspěšně dokončen dopravní terminál v Přelouči, trolejbusové trakce a nákup parciálních trolejbusů pro Dopravní podnik města Pardubic, rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách v Chlumci nad Cidlinou, Chrudimi, Pardubicích nebo v Hradci Králové. Úspěšně pokračuje i realizace velkých akcí jako například oživení pardubického Příhrádku či rekonstrukce budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové na Eliščině nábřeží či předaplikační výzkum na vysokých školách v aglomeraci,“ řekl manažer ITI Miroslav Janovský.

Do konce roku plánuje Hradecko-pardubická aglomerace vyhlásit další výzvy, a to ze dvou operačních programů za bezmála 300 milionů korun, v roce 2019 pak budou vyhlášené výzvy za více než jednu miliardu korun.

 

Projekty schválené ŘV ITI dne 17. 10. 2018:

Lávka u Aldisu

45 050 000

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

200 000 000

Oživení pevnosti Josefov

89 250 000

Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2

95 000 000

Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích

25 712 500

 

ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech

 • vyhlášeno a ukončeno 47 výzev nositele ITI v celkové sumě 3 469 562 109 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 103 projektů v částce 2 594 650 250 Kč (2 projektové záměry v částce 42 775 060 Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
 • harmonogram výzev nositele ITI do konce roku 2018 je vytvořen s alokací 250 800 000 Kč
 • vyhlášeno 26 výzev ZS ITI v celkové sumě 2 117 492 180 Kč (ukončeno 14 výzev ZS ITI, 12 výzev probíhá)
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 76 projektů v celkové částce 1 599 204 325 Kč
 • 65 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 1 464 282 473 Kč
 • 51 projektů v částce 1 028 050 531 Kč má vydaný právním akt
 • 5 projektů již fyzicky ukončeno v částce 129 982 248 Kč
 • 4 projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO (vráceno do alokace) 117 762 677 Kč
 • 4 projekty byly stažené žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO (vráceno do alokace) 68 788 663 Kč
 • harmonogram výzev pro rok 2019 vytvořen s alokací ve výši 934 396 833 Kč (bez OPPIK)

Seznam všech podpořených projektů naleznete zde.