Hodnotící kritéria IROP ZS ITI


Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů

Na Monitorovacím výboru IROP, který se konal dne 20. 6. 2019, byla aktualizována kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Tato nová kritéria jsou platná od 20. 6. 2019.

AKTUÁLNÍ: Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace - platná od 3. 6. 2020

Kritéria platná od 20. 6. 2019 zde.

Upozorňujeme, že pro žadatele jsou vždy závazná kritéria pro hodnocení integrovaných projektů uvedená v relevantní výzvě ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace.