Hodnotící kritéria IROP ZS ITI


Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů

Na Monitorovacím výboru IROP, který se konal dne 29.11.2017 v Litomyšli, byla aktualizována kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Tato nová kritéria jsou platná od 29.11.2017.

AKTUÁLNÍ: Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace - platná od 29.11.2017

Upozorňujeme, že pro žadatele jsou vždy závazná kritéria pro hodnocení integrovaných projektů uvedená v relevantní výzvě ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace.