Hodnotící kritéria ZS ITI IROP


Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů

Na Monitorovacím výboru IROP, který se konal dne 24.11.2016 v Pardubicích, byla aktualizována kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Tato nová kritéria jsou platná od 25.11.2016.

AKTUÁLNÍ: Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace - platná od 25.11.2016