Harmonogram výzev ZS ITI


Předběžný harmonogram výzev slouží žadatelům k získání včasné informace o termínech vyhlášení výzev zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu, o jejich zaměření a vyčleněné alokaci. Výzvám ZS ITI předchází výzvy nositele k předkládání projektových záměrů.


Aktuální harmonogram výzev ZS ITI ke dni 22. 1. 2020