Harmonogram výzev nositele ITI


Předběžný harmonogram výzev slouží žadatelům k získání včasné informace o termínech vyhlášení výzev nositele k předkládání projektových záměrů a výzev zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu, o jejich zaměření a vyčleněné alokaci.

Plánované výzvy nositele ITI pro roky 2019 a 2020