Harmonogram výzev nositele ITI


Předběžný harmonogram výzev slouží žadatelům k získání včasné informace o termínech vyhlášení výzev nositele k předkládání projektových záměrů a výzev zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu, o jejich zaměření a vyčleněné alokaci.

Plánované výzvy nositele ITI pro rok 2018

IROP - Harmonogram výzev pro předkládání projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2018

OP ŽP - Harmonogram výzev pro předkládání projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2018

Plánované výzvy nositele ITI pro rok 2019

IROP - Harmonogram výzev pro předkládání projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2019

OP D - Harmonogram výzev pro předkládání projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2019

OP PIK - Harmonogram výzev pro předkládání projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2019

OP VVV - Harmonogram výzev pro předkládání projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2019

OP ŽP - Harmonogram výzev pro předkládání projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace na rok 2019