Chrudim staví terminál, snahy o rozvoj lokality však nekončí


Počátkem října započne významná a dlouho očekávaná stavba terminálu veřejné dopravy v Chrudimi. Rozsáhlá přestavba lokality kolem železničního nádraží bude dokončena do konce října příštího roku.

Nový dopravní terminál před železniční stanicí a v blízkosti autobusového nádraží v Chrudimi se má stát důležitým přestupním uzlem regionální dopravy a má přispět k pohodlnějšímu a díky tomu také k intenzivnějšímu využívání veřejné dopravy v Chrudimi a okolí.

Modernizace infrastruktury pro provozování hromadné dopravy umožní komfortnější přestup pro cyklisty nebo pěší, zvýší bezpečnost silničního provozu a upraví možnosti parkování automobilů a jízdních kol.

Přestavba ulice Čs. armády v okolí nádraží zahrnuje změnu parkovacích dispozic s přestavbou stávajících parkovacích stání a vybudováním stání nových v celkovém počtu 108 míst. Projekt počítá s místy ve vazbě na následné použití hromadné dopravy (režim P+R, zaparkuj a jeď), přibudou též dvě stání pro rychlý nástup a výstup označená K+R. Některá stání je nutné vyhradit pro potřeby ČD, SŽDC a České pošty, samozřejmostí jsou stání pro vozíčkáře. Novinkou bude čtveřice parkovacích míst u dvou dobíjecích stanic pro elektromobily.

„Zlepšení vazeb mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy je sice hlavním, ale ne jediným cílem projektu. Podobné prostory jsou často vůbec prvním kontaktem návštěvníka s obcí, v našem případě s krásným historickým městem. Úsilí tedy směřuje také k celkové kultivaci prostoru chrudimského přednádraží,“ říká starosta města František Pilný.

Ulice Čs. armády se v prostoru přednádraží promění v náměstí vydlážděné žulou, mikroklima zpříjemní originálně výtvarně pojednaná kamenná kašna, přibudou nové stromy a lavičky. Elektronická tabule s odjezdy autobusů MHD cestujícím zpřehlední přestupy.

„Původní záměr přerodu dopravního uzlu počítal i s úpravami autobusového nádraží. To však město nevlastní a jeho majitel se k projektu bohužel nepřipojil,“ říká místostarosta Aleš Nunvář.

Finančně náročný projekt 30 miliony spolufinancuje Evropská unie.

Zdroj: Chrudimský deník

Projekt Terminál veřejné dopravy v Chrudimi je finančně podpořen prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.