<< Zpět na seznam projektů

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi

Žadatel: Město Chrudim
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 30 000 000,00 CZK
Celkové výdaje: 57 372 937,85 CZK
Termín ukončení projektu: 4/2021


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce dopravního terminálu v místě stávajícího vlakového a autobusového nádraží, konkrétně se jedná o rekonstrukci prostoru, který je vymezen v ulici Československé armády od křižovatky s Rooseveltovou ulicí až po křižovatku s ulicí Škroupova. Projekt zahrnuje úpravy zastávky MHD před budovou vlakového nádraží, parkoviště pro osobní automobily (81 míst), stání pro kola (48 míst), moderní informační systém, veřejné osvětlení, úpravy návazné silniční infrastruktury a infrastruktury po pěší (projektem dotčené chodníky, bezbariérové přechody, zpevněné plochy), úpravy zeleně a mobiliář.