Aglomerace ITI po necelém roce vybraly projekty za více než 10 miliard korun


Stovku výzev na podporu integrovaných projektů za téměř 15 miliard korun již vyhlásily metropolitní oblasti ITI. Příslib dotace zatím získalo 431 projektů za téměř 11 miliard korun. Sedm nejvyspělejších oblastí, na jejichž rozvoj vyčlenila česká vláda přibližně 30 miliard korun z evropských dotací, tak již zvládlo vypsat výzvy na polovinu alokovaných zdrojů. První výzvy přitom byly vyhlášené teprve v říjnu loňského roku. 

„Jsem rád, že se předkládání projektů v rámci našich největších měst zrychlilo. Například naše Ministerstvo pro místní rozvoj má pro zvelebení těchto měst a jejich okolí  do roku 2023 připraveno téměř 16 miliard korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  Doufám, že minimálně čtvrtina z těchto prostředků bude vyčerpána do konce příštího roku,“ řekl náměstek ministryně pro řízení evropských programu na Ministerstvu pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho Integrovaný regionální operační program je jedním ze sedmi operačních programů, ze kterých je možné čerpat prostředky na podporu Integrovaných územních investic (ITI). V České republice čerpá dotace na základě strategie ITI sedm oblastí, a to aglomerace Ostravy, Plzně Olomouce, Ústecko-chomutovská a Hradecko-pardubická a metropolitní oblasti Prahy a Brny. Celkově mají u sedmi operačních programů rezervováno minimálně 30,18 miliardy korun.

O přínosu ITI a o budoucnosti tohoto nástroje jednali tento týden v Pardubicích zástupci všech sedmi aglomerací s představiteli ministerstev, která se podílejí na přípravě výzev v rámci svých operačních programů. Mezi největší přínosy ITI bezesporu patří realizace integrovaných projektů, které jsou často financované z různých operačních programů. „Prezentace konkrétních integrovaných projektů, které největší města v České republice připravují nebo dokonce již realizují, dokazuje, že ITI je i přes vysoké nároky kladené na všechny zapojené partnery vhodným nástrojem pro rozvoj měst,“ konstatoval ředitel odboru regionální politiky MMR David Koppitz.

Mezi nejúspěšnější aglomerace patří Hradecko-pardubická, která představila příklad svého integrovaného projektu v oblasti dopravy. „ITI nám umožnuje připravovat náročné dopravní projekty, které díky rezervaci finančních prostředků nemusí soutěžit o úspěch v rámci konkurence dalších projektů mimo naše území. V tomto směru jsme se zaměřili především na podporu udržitelné dopravy,“ říká manažer Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Podporu Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace  již získaly například  projekty dopravních podniků Pardubic a Hradce Králové zaměřené na modernizaci odbavovacích systémů, na nákupy speciálních trolejbusů a na výstavbu nových trolejbusových tratí. Uspěl také projekt na výstavbu nového dopravního terminálu v Přelouči a  k realizaci se připravuje dalších šest regionálních dopravních terminálů ve významných centrech aglomerace, jako jsou Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř nebo Chlumec nad Cidlinou.

„Nezapomínáme ovšem ani na podporu cyklodopravy. Postavit chceme minimálně 15 kilometrů nových cyklostestezek, včetně důležitého úseku Stezky Mechu a Perníku, která bude v budoucnosti spojovat obě krajská města. V Pardubicích a Hradci Králové mají být postaveny také tři nové mosty přes Labe, které budou sloužit chodcům a cyklistům. Asi největšími a nejsložitějšími pak budou projekty inteligentních dopravních systémů, které umožní sběr dat, řízení provozu, zpracování dopravních informací, detekce kolon či služby v oblasti parkování,“ říká náměstek pardubického primátora zodpovědný za evropské dotace Jan Řehounek.

Hradecko-pardubická aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) nyní rezervovanou částku v minimální výši 3,6 miliardy korun. Vyčerpat ji musí do konce roku 2023. Prioritami jsou pro aglomeraci kromě dopravy také vzdělávání a podpora památek.

V pátek aglomerace vyhlásila první výzvy nositele určené především pro malé a střední podnikatele pro OP PIK, konkrétně výzva č. 14 na Aplikace, č. 15 Inovace a č. 16 Potenciál. Celkově je v těchto výzvách alokováno 71,8 mil korun. Dále byla vyhlášena výzva č. 17 v rámci OP VVV na Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci ve výši 60 mil korun a výzva č. 21 pro OPD, Dopravní telematika (Řízení dopravy) ve výši 35 mil korun.

Více informací naleznete na stránkách iti.hradec.pardubice.eu.