Aktuality

Inovativní nakládání s odpady v Hradecko-pardubické aglomeraci

7.5.2024 | Hradecko-pardubická aglomerace získala pro žadatele ze svého území v programovém období 2021–2027 dotační prostředky ve výši 240 milionů korun. Ty budou směřovat na podporu projektů v oblastech odpadového hospodářství a adaptačních opatření. Efektivní nakládání s odpady je tématem, jímž se města a obce v České republice zabývají již mnoho let.

Zobrazit více...

Radní usilují o nové Centrum sociálních služeb SMYSL

26.3.2024 | Významný krok směrem k posílení péče a podpory pro lidi se smyslovým postižením se blíží k realizaci s nadějí na vytvoření jednotného centra pro organizace působící v oblasti sociální péče. Radní schválili investiční záměr na rekonstrukci včetně návrhu financování a přístavbu stávajícího objektu Bělehradská 389 v Polabinách. Skoro padesát procent by mohla pokrýt evropská dotace.

Zobrazit více...

Rada kraje posvětila záměr na kompletní rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci

25.3.2024 | Hradec Králové má blíže k tomu, aby se zbavil jedné ze svých ostud, kterou představují již řadu let zchátralá Vrbenského kasárna v centru města. Kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci, která by budově měla vdechnout nový život. Většinu nákladů na investici za více než půl miliardy korun by měly pokrýt již schválené dotace.

Zobrazit více...

První aglomerační projekty zahájily realizaci

21.3.2024 | Doprava, vzdělávání, sociální oblast i kultura. To byla hlavní témata jednání Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace, které tentokrát hostilo město Hradec Králové. Ten se zabýval dalšími projekty, které budou brzy připraveny zahájit také svou realizaci. První dokončený projekt, nákup vybavení pro vzdělávací centrum Sféra v Pardubicích, měla aglomerace na konci loňského roku.

Zobrazit více...
Archiv aktualit...

Inovativní nakládání s odpady v Hradecko-pardubické aglomeraci

Hradecko-pardubická aglomerace získala pro žadatele ze svého území v programovém období 2021–2027 dotační prostředky ve výši 240 milionů korun. Ty budou směřovat na podporu projektů v oblastech odpadového hospodářství a adaptačních opatření. Efektivní nakládání s odpady je tématem, jímž se města a obce v České republice zabývají již mnoho let. Jedním z hlavních cílů Hradecko-pardubické aglomerace se proto stala podpora projektů v oblasti cirkulární ekonomiky, jejichž hlavním cílem je řešení odpadového hospodářství pro větší část aglomerace.

Investice do nového způsobu nakládání s odpady je souhrnně označována jako Centrum pro komplexní využití odpadů (CEKVO) a spolupracují na něm tři subjekty: město Chrudim, Služby města Pardubic – Odpady, a. s., a společnost UGI Pardubice , s. r. o., s investičními náklady přesahujícími půl miliardy korun. Dotace by se na financování všech projektů měla spolupodílet částkou 200 milionů korun.

Hlavním cílem CEKVO je vytvoření prvního regionální centra cirkulární ekonomiky, v němž bude zpracováván odpad z území Chrudimska a Pardubicka. Finální výrobky, které budou z tohoto odpadu vyrobeny, budou v optimálním případě opětovně využity na území aglomerace, čímž se oběhový cyklus uzavře.

Město Chrudim v rámci tohoto komplexního projektu plánuje vybudovat zcela nový areál separačního dvora, který bude jedním z prvních článků v procesu zpracování využitelných složek separovaných odpadů. Celý areál, jehož součástí bude také nový sběrný dvůr a související technické zázemí, by měl vzniknout s dotační podporou 27 milionů korun.

Služby města Pardubic – Odpady, a. s., s předpokládanou dotací ve výši téměř 91 milionů korun vybudují návaznou třídicí linku pro separovaně sbíraný komunální odpad v Dražkovicích. Současně dojde k výstavbě nové haly s fotovoltaickou elektrárnou, která bude dodávat energii třídicí lince, kde bude docházet k dalšímu dotřiďování plastu a papíru. V areálu vznikne také místo pro shromažďování a překládku separovaně sbíraného skla. Nová technologie zajistí vyšší účinnost materiálové recyklace, nižší spotřebu elektrické energie na vytříděnou, materiálově využitelnou tunu a flexibilitu při změně typů materiálů či možnost přípravy výstupů dle požadavků projektů zaměřených na následné materiálové využití a upcycling.

V třetí části projektu CEKVO s dotací 82 milionů korun se budou na základě licencovaného modelu UpFactory v duchu cirkulárního hospodářství zpracovávat lokálně sesbírané komunální a průmyslové odpady na lokálně distribuované a využívané výrobky a materiály. Cílem projektu bude implementace tzv. sdíleného zpracovatelského centra, kde budou umístěny vlastní koncové technologie a k nim nutná podpora (administrativa, personalistika, logistika apod.). Budou zde instalovány technologie na koncové zpracování materiálových výstupů z jednotlivých druhů odpadů, zejména upcyklovaných plastů, papíru, skla a kompozitních obalů. Z nich vzniknou finální výrobky pro stavební a obalový průmysl, zejména stavební desky, dlaždice, přepravní obaly a podobné produkty.

Provozovatelem UpFactory bude firma UGI Pardubice , která je součástí holdingu Upcycling Group (UG). Tato mladá česká firma již úspěšně vedla instalace podobných technologií v několika lokalitách v USA, v Austrálii, na Novém Zélandu nebo ve Švédsku. UG při implementaci těchto lokálních řešení spolupracuje s inovátory a dodavateli technologií a zařízení v oblasti třídění a zpracování odpadu, s místními samosprávami, průmyslovými organizacemi a dalšími strategickými partnery v oblasti odpadového hospodářství i v cílových odbytištích. Výsledkem jsou lokální zpracovatelská centra cirkulární ekonomiky, která výrazně zvyšují míru místní recyklace, vytvářejí nová pracovní místa v zelené výrobě, ulevují místním skládkám a vytvářejí domácí koncové trhy pro všechny typy recyklovatelných odpadů.

Realizace projektu CEKVO do budoucna výrazně zvýší míru lokální recyklace na území Hradecko-pardubické aglomerace a zajistí budování dostupných koncových trhů pro materiálové využití komunálních odpadů. I díky tomu je ukázkovým příkladem integrovaného projektu jednoznačně naplňujícím definici cirkulárního hospodářství.

Zdroj: Odpadové fórum 5, Waste and Circular Management Forum