Aktuality

Radní usilují o nové Centrum sociálních služeb SMYSL

26.3.2024 | Významný krok směrem k posílení péče a podpory pro lidi se smyslovým postižením se blíží k realizaci s nadějí na vytvoření jednotného centra pro organizace působící v oblasti sociální péče. Radní schválili investiční záměr na rekonstrukci včetně návrhu financování a přístavbu stávajícího objektu Bělehradská 389 v Polabinách. Skoro padesát procent by mohla pokrýt evropská dotace.

Zobrazit více...

Rada kraje posvětila záměr na kompletní rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci

25.3.2024 | Hradec Králové má blíže k tomu, aby se zbavil jedné ze svých ostud, kterou představují již řadu let zchátralá Vrbenského kasárna v centru města. Kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci, která by budově měla vdechnout nový život. Většinu nákladů na investici za více než půl miliardy korun by měly pokrýt již schválené dotace.

Zobrazit více...

První aglomerační projekty zahájily realizaci

21.3.2024 | Doprava, vzdělávání, sociální oblast i kultura. To byla hlavní témata jednání Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace, které tentokrát hostilo město Hradec Králové. Ten se zabýval dalšími projekty, které budou brzy připraveny zahájit také svou realizaci. První dokončený projekt, nákup vybavení pro vzdělávací centrum Sféra v Pardubicích, měla aglomerace na konci loňského roku.

Zobrazit více...

Labská stezka z Vysoké do Opatovic by se mohla stavět už v roce 2025

19.3.2024 | Poslední dva úseky cyklostezky podél Labe z Hradce Králové do Pardubic čeká letos zásadní posun, přinejmenším papírový. Na podzim chce svazek obcí Hradubická labská, který stavbu připravuje, vybrat zhotovitele a možná i zahájit stavbu úseku z Vysoké do Opatovic nad Labem.

Zobrazit více...
Archiv aktualit...

Radní usilují o nové Centrum sociálních služeb SMYSL

Významný krok směrem k posílení péče a podpory pro lidi se smyslovým postižením se blíží k realizaci s nadějí na vytvoření jednotného centra pro organizace působící v oblasti sociální péče. Radní schválili investiční záměr na rekonstrukci včetně návrhu financování a přístavbu stávajícího objektu Bělehradská 389 v Polabinách. Skoro padesát procent by mohla pokrýt evropská dotace. V pondělí 25.3. 2024 budou o investičním záměru hlasovat zastupitelé.

V současnosti jsou prostory v nevyhovujícím stavu a nedokáží plně uspokojovat potřeby z pohledu bariérovosti stávajících organizací jako jsou Péče o duševní zdraví, Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s., Středisko Audiohelp z.s, SONS, které zde poskytují sociální a zdravotní služby lidem se zdravotním, duševním nebo smyslovým hendikepem. V objektu působí i půjčovna a prodejna pomůcek HELP centrum, s.r.o.

„Projekt nově vznikajícího Centra sociálních služeb SMYSL je řešením potřeb občanů se zdravotním a kombinovaným hendikepem. Formou rekonstrukce a přístavby přinese investici do technicky zastaralého majetku občanské vybavenosti města pro pardubické občany. Předpokládané investiční náklady jsou podle prováděcí dokumentace 120 miliónů korun včetně DPH. Objekt bude rekonstrukcí rozšířen o novou přístavbu v jižní části budovy. Umožní tak přesun dalších organizací, jako například TyfloCentra Pardubice, Centra pro dětský sluch Tamtam a Tyfloservisu (pozn. organizace pracující s lidmi se smyslovým hendikepem), do SMYSLU. Vytvoří se tím jedinečná platforma pro spolupráci a potřebnou péči. Stavba moderního bezbariérového objektu přinese významné zlepšení kvality péče o nové, ale i stávající klienty,“ okomentoval připravovaný projekt 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovídající za sociální politiku, ekonomiku a rozpočet s tím, že pokrytí této investice včetně předfinancování dotace je součástí březnové změny rozpočtu. Po schválení investičního záměru zastupiteli a rozpočtové změny tak již nebude nic bránit vyhlášení výběrového řízení na technický dozor investora a dodavatele stavby.

„Výběrová řízení budeme chtít zahájit co nejdříve, neboť projekt je i součástí Strategie ITI Hradecko-Pardubické aglomerace a z pohledu rozvoje sociálních služeb je jednou z klíčových priorit města, ale i v území celé aglomerace. Počítáme s podáním žádosti o dotaci v rámci operačního programu Infrastruktura sociálních služeb, která by mohla činit až 55 miliónů korun uznatelných nákladů. Součástí rekonstrukce je i zateplení objektu, s ohledem na ekonomické využívání budovy počítáme i se snížení energetické náročnosti budovy. V jižní části objektu pak plánujeme s extenzivní zelenou střechou. V okolí budovy vznikne navíc nových 41 parkovacích míst,“ objasnil primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

Tato investice je doporučována i odborníky v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města Pardubice na období 2021–2025 a naplňováním jeho akčního plánu. Tuto investici podpořila i Komise při Radě města Pardubic pro sociální a zdravotní oblast.

„Dále je třeba zmínit, že budova v majetku města je výhodně situována z hlediska dopravní dostupnosti a nachází se v bezprostřední blízkosti zastávky MHD, což hrálo svou roli při hledání nového místa z pohledu přístupnosti. Přestěhováním organizací do adaptované budovy na Bělehradské 389 by došlo k uvolnění stávajících nebytových prostor města, které organizace užívají, což by mohlo mít přínos v jejich využití pro další důležité identifikované potřeby. Zejména objekt ve stávající mateřské školce Závodu míru, který dnes využívá Tyflocentrum, by mohl opět sloužit pro potřeby pardubických rodin a dětí předškolního věku,“ vysvětlil náměstek Rychtecký s tím, že právě dokončovaná investice do hospodářského pavilonu včetně stravovacího provozu v mateřské škole již počítá s navýšenou kapacitou.

Studio Air atelier vypracovalo návrh úprav pro město po pečlivých konzultacích s příslušnými organizacemi, které budou v objektu působit. „Stavba má mimo jiné sloužit občanům s postižením zraku, což je dalším důvodem pro zavedení barevného konceptu. Klíčové komunikační prvky a vstupní prostory budou záměrně kontrastní vůči okolí. Pro zábradlí vstupního schodiště, bezbariérovou rampu, vstupní portály a výškově odlišenou výtahovou věž bude zvolena výrazná žlutá barva, která zvýší viditelnost a usnadní orientaci lidem se zrakovým postižením,“ popsal návrh architekt Vítězslav Táborský z AIR ateliéru. Všechny stupně projektové dokumentace až po provedení stavby zpracovala na základě výběrového řízení společnost IRBOS s.r.o.

Radnice pomohla dotčeným organizacím zajistit náhradní prostory v majetku města nebo je komunikovalo i s jinými subjekty. Všichni stávající uživatelé počítají s dočasným přestěhováním na jaře letošního roku, aby se následně mohli vrátit do zrekonstruovaných prostor.

Zdroj: pardubice.eu