<< Zpět na seznam kategorií

Stará vojenská plovárna (Vinice 25)

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 6 124 397,59 CZK
Celkové výdaje: 8 281 528,92 CZK
Termín ukončení projektu: 5/2018


Stručný popis projektu:
Vybudovaná stezka pro cyklisty a chodce se společným provozem slouží jako alternativní ekologická doprava do zaměstnání a za službami pro obyvatele města Pardubic. Začíná u tenisových kurtů u ulice K Vinici, dále je až do parku vedena téměř v přímém směru, po vstupu do parku se stáčí o cca 120° prudce vpravo, po okraji parku pokračuje přibližně západním směrem až k místu výstavby IP Stavu, kde je její část ukončena u nově plánované stezky. Navazující páteřní parková cyklostezka začíná napojením na cyklostezku v místě jejího vyústění z parku (k zástavbě IP Stav), ke stezce zde přiléhá odstavná zpevněná plocha pro případ zásahu IZS. Dalším úsekem je pokračování stezky souběžně podél stávající střelnice z východní strany. Stezka je jedním z dílčích úseku plánovaného celkového propojení středu města Pardubic s městskou částí Hostovice.