<< Zpět na seznam kategorií

Náhrdelník Chrudimky (úsek 66)

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 6 187 313,57 CZK
Celkové výdaje: 17 194 933,41 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2019


Stručný popis projektu:
Řešené území nábřeží Chrudimky je ohraničené ze severu soutokem řek Labe a Chrudimky, z jihu pak parky Vinice a Vinice - stará vojenská plovárna. Tento prostor slouží k rekreaci a rekreačním sportům, drobným kulturním akcím spojených s vodou. Územím prochází částečně vyježděné a prošlapané či dožilé komunikace pěší i cyklistické a obyvatelé města tento prostor využívají pro zkrácení své cesty do zaměstnání, školy či za službami. V rámci projektu je plánována obnova stávajících cest umožňující rozšíření systému cyklostezek na území města a to od lávky u Ideonu k lávce u Vinice. Úsek náhrdelník Chrudimky tvoří pak část plánovaného propojení podél Chrudimky v rámci konceptu Pardubice (centrum) - Hostovice. V rámci projektu budou realizovány následující investice - komunikace, oprava lávky, veřejné osvětlení, schodiště a prodloužení drážního příkopu.