<< Zpět na seznam kategorií

Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Žadatel: Královéhradecký kraj
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 17 673 488,16 CZK
Celkové výdaje: 20 851 531,18 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2019


Stručný popis projektu:
V rámci projektu dojde k rekonstrukci a k vybavení odborných dílen a odborných učeben ve středisku praktické výuky Chlumec nad Cidlinou za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů oborů Kuchař /ka/ - číšník /ce/, Cukrář /ka/ a Řezník /ce/ - uzenář /ka/ na trhu práce. Součástí projektu je také rekonstrukce nezbytného zázemí odborných dílen a učeben a zajištění bezbariérovosti střediska. Rekonstrukce a vybavení střediska odborného výcviku bude mít vazbu na hlavní podporované aktivity rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury a pořízení vybavení budov a učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory.