<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Žadatel: Královéhradecký kraj
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 8 828 154,23 CZK
Celkové výdaje: 10 405 423,80 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2018


Stručný popis projektu:
Projekt se zaměřuje na zkvalitnění výuky přírodovědných oborů, přiblížení výuky k postupům a procesům vyžadovaným běžnou praxí a tím usnadnění vstupu na trh práce. Součástí projektu (vedlejší podporovaná aktivita) jsou zadavatelské činnosti na zajištění projektových dokumentací pro rekonstrukci laboratoří fyziky, chemie a biologie a zajištění bezbariérového přístupu po celém objektu školy VOŠZ a SZŠ Hradec Králové prostřednictvím vybudování výtahu a bezbariérového WC. Stavební práce jako podporovaná hlavní aktivita projektu zajistí provedení stavebních úprav laboratoří fyziky, chemie a biologie na VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, dále zajistí bezbariérovost školy vybudováním výtahu napříč všemi patry školy a bezbariérového WC. Budou vybaveny předmětné laboratoře nábytkem a přístrojovým vybavením (v rámci hlavní podporované aktivity projektu). Výstupem projektu budou modernizované laboratoře fyziky, chemie a biologie a vybudovaný bezbariérový přístup vč. bezbariérového WC. Výstupy budou sloužit ke zkvalitnění odborné výuky žáků v oborech laboratorní asistent, zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, asistent zubních technika, farmaceutický asistent, všeobecná sestra, zdravotní laborant a zubní technik.