<< Zpět na seznam kategorií

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

Žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 25 724 591,10 CZK
Celkové výdaje: 37 008 122,03 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2018


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je náhrada autobusové dopravy na lince č. 6 trolejbusovou dopravou a tím navýšení výkonů veřejné dopravy provozované v elektrické trakci. Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 2,1 km. Trolejbusová trať, nyní ukončená v místní části Polabiny na obratišti „Polabiny, Sluneční“, bude prodloužena v trase stávající autobusové linky č. 6 po ulicích Jiřího Potůčka a Bohdanečská na křižovatku s ulicí Poděbradská, kde překříží stávající trolejbusovou trať směrem na Lázně Bohdaneč a povede dále ulicí Trnovskou a Semtínskou na stávající obratiště autobusové linky č. 6 „Ohrazenice, točna“. Kromě samotného trakčního trolejového vedení budou součástí projektu též úpravy měnírny M 5 Polabiny pro zajištění napájení nové trolejbusové trati.