<< Zpět na seznam kategorií

Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti

Žadatel: Město Chrudim
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 3 636 975,38 CZK
Celkové výdaje: 4 316 548,66 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2018


Stručný popis projektu:
Projekt řeší zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání na dvou základních školách v Chrudimi, a to na ZŠ U Stadionu a ZŠ Dr. J. Malíka. V ZŠ U Stadionu se jedná o provedení stavebních úprav ve dvou odborných počítačových učebnách. Součástí projektu je pořízení nových pomůcek a vybavení. Dále budou provedeny bezbariérové úpravy obou učeben a bezbariérové úpravy toalet v přízemí školy. Na ZŠ Dr. J. Malíka dojde ke stavebním úpravám v odborné učebně přírodních věd, a to včetně pořízení nových pomůcek a vybavení. Součástí projektu bude také zřízení provizorní rampy na schodišti v přízemí, aby došlo k překonání výškového rozdílu čtyř stupňů v přízemí školy k tělocvičně, což je poslední bariéra na celé škole.