<< Zpět na seznam kategorií

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

Žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 10 855 753,86 CZK
Celkové výdaje: 15 612 853,00 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2018


Stručný popis projektu:
Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 0,9 km spolu se souvisejícími úpravami obratiště. Stávající trolejbusová trať, ukončená na začátku ulice Průmyslová na obratišti „Pardubičky, točna“, tak bude prodloužena po ulici Průmyslové na zastávku Zámeček a tamní existující obratiště pro autobusy MHD. Toto obratiště projde nutnými úpravami pro zvýšený provoz vozidel MHD spočívajícími v rozšíření vozovky a v jeho doplnění o sociální zařízení pro řidiče.