<< Zpět na seznam kategorií

Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47

Žadatel: Město Holice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 3 794 710,98 CZK
Celkové výdaje: 5 471 083,88 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2020


Stručný popis projektu:
Realizací projektu dojde k vybudování odborné učebny chemie a přírodopisu, učebny informatiky. Kromě drobných stavebních úprav bude pořízeno nové vybavení a pomůcky. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a její připojení k internetu. Vzhledem k tomu, že budova není bezbariérová, bude vybudován nový výtah, a to včetně sociálního zařízení pro imobilní.