<< Zpět na seznam kategorií

Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek

Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 10 200 000,00 CZK
Celkové výdaje: 12 000 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 4/2020


Stručný popis projektu:
Vybudování cyklostezky mezi městskými částmi Piletice a Rusek, které dnes nejsou nijak propojeny pěší ani cyklistickou infrastrukturou s vlastním městem Hradec Králové. Jediné dopravní spojení je po silně zatížené silnici III. třídy, kde vysoké rychlosti vozidel ohrožují nemotorové účastníky provozu.