<< Zpět na seznam kategorií

Vybudování chodníku v ulici Spojovací

Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Kategorie: Doprava
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 10 200 000,00 CZK
Celkové výdaje: 12 000 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2020


Stručný popis projektu:
Vybudování chodníku podél ulice Spojovací napojujícího se na stávající chodník až k točně autobusu MHD. V současné době musí občané a zejména školní mládež chodit po silnici, která je velmi frekventovaná v době, kdy je snížená průjezdnost kruhové křižovatky u ČKD a Koutníkovy ulice. Hlavním přínosem je jednoznačné zvýšení bezpečnosti dětí při každodenní cestě do školy a ze školy.