<< Zpět na seznam kategorií

Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice

Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 8 621 753,53 CZK
Celkové výdaje: 10 143 239,45 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2020


Stručný popis projektu:
Výstavba nové cyklostezky spojující městské části Pouchov a Piletice. Tyto oblasti města dnes nejsou nijak propojeny pěší ani cyklistickou infrastrukturou s vlastním městem Hradec Králové. Jediné dopravní spojení je po silně zatížené silnici III. třídy, kde vysoké rychlosti vozidel ohrožují nemotorové účastníky provozu.