<< Zpět na seznam kategorií

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“

Žadatel: Statutární město
Kategorie: Doprava
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 5 950 000,00 CZK
Celkové výdaje: 15 345 012,00 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2021


Stručný popis projektu:
Současný stav chodníků a cyklostezek je nevyhovující, v území chybí mobiliář i zeleň. Projekt by měl přispět k pokračování bezpečného propojení pro chodce a cyklisty na vnitřním silničním okruhu města, navazuje na již rekonstruovanou část třídy ČSA. Území je exponované pro chodce a cyklisty z hlediska polohy na vnitřním silničním okruhu města a umístění před Zimním stadionem. Cílem projektu je rekonstrukce cyklostezek, úprava veřejného prostranství a související zeleně, obnova mobiliáře.