<< Zpět na seznam kategorií

Dopravní terminál v Jaroměři

Žadatel: Město Jaroměř
Kategorie: Doprava
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 37 400 000,00 CZK
Celkové výdaje: 65 000 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2020


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je stavba dopravního terminálu zahrnující 5 autobusových zastávek, konstrukci zastřešení těchto zastávek a konstrukci přechodu pro chodce a zastřešení tohoto přechodu. Dále pak navazující plochy zpevněných manipulačních ploch, chodníků a nezpevněné plochy včetně jejich sadových úprav. Součástí terminálu je také parkovací plocha pro 92 osobních automobilů v rámci parkovacího systému P+R a dále objekt automatizované kolárny, kde se nachází 118 míst pro jízdní kola v rámci parkovacího systému B+R. Nedílnou součástí je pak řešení inženýrských rozvodů, jejich připojení na veřejné sítě (dešťová kanalizace, NN), veřejné osvětlení a vybavení budovaných prostor mobiliářem (lavičky, odpadkové koše).