<< Zpět na seznam kategorií

Měnírna 6 Plačice

Žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 18 700 000,00 CZK
Celkové výdaje: 26 620 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2021


Stručný popis projektu:
Pro napájení trolejbusové tratě do Plačic je nutno zřídit novou měnírnu 6 "Plačice". Stávající stav napájení z měnírny 3 "Kukleny" je nevyhovující již od přeložení trolejového vedení kolem obchodního centra Albert a vzhledem k plánovanému zastavení prostoru kolem obchodního centra Albert jak novými prodejnami, tak obytným centrem, je vybudování nové měnírny nezbytně nutné.