<< Zpět na seznam kategorií

Vývoj nové generace nákladních vozidel AVIA s elektropohonem

Žadatel: AVIA Motors s.r.o.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP PIK 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniku

Podpora EU: 19 402 800,00 CZK
Celkové výdaje: 44 168 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2021


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro vývoj prototypů nové generace vozů značky AVIA s elektropohonem. Na aktivitách projektu budou spolupracovat řešitelské týmy výzkumných a vývojových pracovníků, zaměstnanců žadatele (podnikatelského subjektu) a odborníků z Univerzity Pardubice. Díky projektu tak dojde k prohloubení spolupráce s VŠ/VO v aglomeraci v oblasti VaV. Výsledkem aktivit VaV bude funkční prototyp nákladního vozidla nové generace s elektropohonem. Výsledek VaV bude následně zaveden do výroby v závodě v Přelouči. Nový produkt bude mít velký tržní potenciál v ČR i v zahraničí. AVIA Motors s.r.o. (dříve jen AVIA a.s.) je česká společnost, která byla založena již v roce 1919. Je tradičním výrobcem lehkých a středně těžkých nákladních automobilů pod značkou AVIA. V roce 2016 AVIA přemístila svoje výrobní linky z pražského závodu v Letňanech a v současnosti veškeré vývojové a výrobní aktivity společnosti probíhají v provozovně v Přelouči (ul. Tovární, č.p. 1553). AVIA Motors s.r.o. (dále jen AVIA Motors) klade stále větší důraz na vlastní vývoj. V současnosti také upravuje portfolio svých výrobků v segmentu lehkých a středně těžkých nákladních vozidel a snaží se vedle výroby vozidel se spalovacími motory zaměřit především na oblast elektromobility. Pro další zvýšení tržeb AVIA Motors je nezbytné vyvinout a uvézt na trh nové produkty, s vysokými prvky novosti, které by uspěly u zákazníků. Nákladní vozy s elektropohonem rozšíří portfolio výrobků společnosti AVIA Motors v segmentu lehkých a středně těžkých nákladních vozidel do 12 tun celkové hmotnosti. Jde o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí (s pozitivním dopadem v oblasti nízkouhlíkového hospodářství a odolnosti vůči klimatu).