<< Zpět na seznam kategorií

Rozšíření vývojových kapacit společnosti AVIA Motors s.r.o.

Žadatel: AVIA Motors s.r.o.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP PIK 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniku

Podpora EU: 15 600 000,00 CZK
Celkové výdaje: 37 752 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2021


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je rozšířit kapacity pro výzkum a vývoj (VaV) v areálu společnosti AVIA Motors s.r.o. v Přelouči. Především pořídit nové moderní technologie, které budou využívány k vývoji nových typů nákladních vozidel s elektropohonem. Výsledkem VaV aktivit, ke kterým budou nové technologie využívány, budou funkční prototypy nové generace nákladních vozidel AVIA s elektropohonem, s vysokými prvky novosti. Výsledky VaV budou následně zaváděny do výroby v závodě v Přelouči. Cílem projektu je také prohloubit spolupráci s VŠ/VO v rámci aglomerace. AVIA Motors s.r.o. (dříve jen AVIA a.s.) je česká společnost, která byla založena již v roce 1919. Je tradičním výrobcem lehkých a středně těžkých nákladních automobilů pod značkou AVIA. V roce 2016 AVIA přemístila svoje výrobní linky z pražského závodu v Letňanech a v současnosti veškeré vývojové a výrobní aktivity společnosti probíhají v provozovně v Přelouči (ul. Tovární, č.p. 1553). AVIA Motors s.r.o. (dále jen AVIA Motors) v současnosti upravuje portfolio výrobků společnosti v segmentu lehkých a středně těžkých nákladních vozidel a snaží se vedle výroby vozidel se spalovacími motory zaměřit především na oblast elektromobility. Pro další zvýšení tržeb AVIA Motors je nezbytné vyvinout a uvézt na trh nové produkty, které by uspěly u zákazníků. Stávající vybavení útvaru VaV v Přelouči je nedostatečné. Pro vývoj vozidel s elektropohonem je nezbytné pořídit nové finančně nákladné vybavení. Například nabíjecí stanici pro nabíjení vyvíjených prototypů, software pro návrhy nových konstrukčních řešení, zařízení pro diagnostiku stavu baterií, zařízení pro kompletaci elektrických svazků a další. AVIA Motors navíc plánuje v letech 2020 - 2021 rozšíření týmu výzkumných a vývojových pracovníků. AVIA Motors v této chvíli naplňuje definici velkého podniku. Jedná se o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí (s pozitivním dopadem v oblasti nízkouhlíkového hospodářství a odolnosti vůči klimatu).