<< Zpět na seznam kategorií

Modifikované polymerní systémy nejen pro dentální použití

Žadatel: SYNPO, akciová společnost
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP PIK 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniku

Podpora EU: 6 960 000,00 CZK
Celkové výdaje: 12 300 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 9/2022


Stručný popis projektu:
Návrh a vývoj pokročilých polymerních a keramických materiálů na bázi termicky/UV LED tvrditelných systémů. Systémy jsou především určeny pro aplikace v oblasti dentální medicíny a pro využití v dalších biomedicínských aplikacích, ale mohou najít uplatnění i v dalších hi-tech systémech. Projekt bude řešen v několika perspektivních směrech s cílem postihnout velké množství variant řešení a výstupů. a) UV LED tvrditelné systémy na bázi akrylátů. b) UV LED tvrditelné systémy pro 3D tisk c) Fotopolymerizovatelná formulace s využitím speciálních biokompatibilních (nano)plniv. d) Termicky tvrditelné systémy. Speciální typ lepidla pro rychlé vytvrzování při pokojové nebo zvýšené teplotě. Cílem projektu je příprava dokumentace a finalizace perspektivního produktu pro zahájení klinických zkoušek.