<< Zpět na seznam kategorií

Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity Centra nanostrukturovaných polymerů v SYNPO, akciová společnost

Žadatel: SYNPO, akciová společnost
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP PIK 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniku

Podpora EU: 6 100 000,00 CZK
Celkové výdaje: 14 800 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2021


Stručný popis projektu:
Předmět řešení projektu: Technické zhodnocení stávajících prostor a rozšíření a modernizace výzkumně inovačních kapacit v oblasti specialit. Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity „Centra nanostrukturovaných polymerů“ v SYNPO, akciová společnost. Projekt zahrnuje dvě části: 1) Technické zhodnocení stávajících prostor 2) Rozšíření a modernizace VaV kapacit v oblasti specialit, zejména v oblasti: a) medicinálních aplikací (hybridní materiály na bázi polymerů a cíleně modifikovaných nanočástic, polymerní popř. hybridní cíleně funkcionalizovaná nanovlákna), b) materiálů, které detekují a aktivně reagují na změny v prostředí a předvídatelným způsobem upravují funkce těchto materiálů. Předpokládané zahájení a ukončení realizace projektu: 05/2019 – 12/2021. Projekt bude členěn do tří etap.