<< Zpět na seznam kategorií

ZŠ Všestary - nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp.57

Žadatel: Obec Všestary
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 5 100 000,00 CZK
Celkové výdaje: 7 601 334,00 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2019


Stručný popis projektu:
Výstupy projektu jsou nástavba učeben přírodních věd a informatiky, výtah pro bezbariérový přístup do suterénu (dílny) a podkroví, bezbariérové úpravy vstupu do přízemí, vybavení učeben nábytkem, pořízení kompenzačních pomůcek. Cíli projektu jsou podpora výuky přírodních věd a informatiky a zajištění bezbariérového řešení.