<< Zpět na seznam kategorií

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

Žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 19 550 000,00 CZK
Celkové výdaje: 27 830 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2020


Stručný popis projektu:
Projekt řeší v případě rozvodny VN s rozvaděčem 35 kV náhradu klasické velké 5-kobkové s olejovými vypínači, která je řízena ručně, za řešení s jedním skříňovým rozvaděčem s plynovými vypínači. Rozvodna bude řízena digitálně. Původní robustní olejové transformátory budou nahrazeny úspornými vzduchovými, čímž odpadne olejové hospodářství. Ruční ovládání kabelových odpojovačů, spínání obvodů pomocí stykačů a relé bude nahrazeno za elektrické dálkové ovládání motorových odpojovačů. Pro spínání budou použity logické elektronické obvody. Ovládání celé měnírny bude zajištěno dálkově novým systémem z centrálního dispečinku.