<< Zpět na seznam kategorií

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a.s.

Žadatel: RETIA, a.s.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP PIK 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniku

Podpora EU: 7 360 956,50 CZK
Celkové výdaje: 17 813 514,73 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2020


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je pořídit nové moderní technologie, které budou využívány k výzkumu a vývoji (VaV) nových radarových a bezpečnostních systémů v rámci realizace nových VaV projektů. Prostory pro tyto aktivity je nezbytné vybavit zejména klimatickou komorou na tepelné cyklování a na umělé stárnutí nově vyvíjené elektroniky, vibračním zařízením pro testování návrhu a mechanické odolnosti dílů dle obálek, požadovaných nejnovějšími vojenskými standardy. Pro zajištění potřebné kvality vyvíjených produktů a jejich kontroly je dále nutné vybavení zejména testerem osazených desek plošných spojů, automatizovaným testerem kabelů, laserovým 3D skenerem, 3D tiskárnou pro podporu FastPrototyping. Pro naplnění kapacitních potřeb VaV je nezbytné dovybavení zejména generátory VF signálů, návrhovým systémem pro simulace elektromagnetického pole CST a doplněním licencí programu Altium Designer pro vývoj elektronických produktů. Výsledkem VaV aktivit budou sestavené funkční prototypy radarových a bezpečnostních systémů s vysokými prvky inovativnosti a ověřené technologie v nich využívané.