<< Zpět na seznam kategorií

ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy

Žadatel: Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 10 000 000,00 CZK
Celkové výdaje: 15 545 813,91 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2021


Stručný popis projektu:
Realizací projektu dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny, která je vyloučena do nezpůsobilých výdajů. Do učebny dílen v 1. PP bude pořízeno základní vybavení. Kromě stavebních úprav budou do odborných učeben pořízeny pomůcky a vybavení. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu, schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k vybudování bezbariérových toalet.