<< Zpět na seznam kategorií

Trolejbusová trať ve Studentské ulici

Žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 8 500 000,00 CZK
Celkové výdaje: 12 500 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2021


Stručný popis projektu:
Záměr předpokládá vybudování krátké odbočky délky cca 400 metrů z ulice Hradecká po Studentské ulici na zastávku Univerzita s ukončením na kruhovém objezdu U Josefa, tedy křižovatce ulic Studentská, Kunětická, K Cihelně a Ke Koupališti. V cílovém stavu bude po nové trolejbusové trati zajišťován provoz trolejbusovou linkou v rozsahu dostatečném pro uspokojení přepravní poptávky generované rezidenční zástavbou sídliště Cihelna, jakož i pro posílení dopravní obsluhy univerzitního kampusu. Sever sídliště Cihelna (zejména nová zástavba označovaná též jako "Nová Cihelna"), do které jsou docházkové vzdálenosti ze zastávky Univerzita" příliš dlouhé, bude obsluhována spoji autobusové dopravy, v některých časových obdobích pak též prostřednictvím parciálního trolejbusu.