<< Zpět na seznam kategorií

Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř

Žadatel: Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352. Okres Náchod
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 3 804 789,82 CZK
Celkové výdaje: 4 505 263,32 CZK
Termín ukončení projektu: 9/2019


Stručný popis projektu:
Projekt předpokládá rekonstrukci Polytechnické učebna a učebny Fyziky. V rámci projektu budou realizovány hlavní výdaje projektu, které zahrnují stavební úpravy obou učeben a nákup vnitřního vybavení (nábytek), dále pak se bude jednat o nákup pomůcek, včetně počítačů. Řešena bude také bezbariérovost a nákup kompenzačních pomůcek.