<< Zpět na seznam kategorií

Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 2 337 896,21 CZK
Celkové výdaje: 3 538 168,88 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2020


Stručný popis projektu:
Jedná se o záměr výstavby krátkých napojovacích úseků, které napojí stávající cyklostezku vedenou podél Kunětické ulice v prostoru sportovní haly Univerzity Pardubice, na stávající cyklostezky. První napojení je na cyklostezku při okružní křižovatce „U Josefa“, tedy křižovatce ulic Kunětická, Studentská, K Cihelně a Ke Koupališti a má délku cca 70,5 m. Druhé napojení je pak na stávající cyklostezku Univerzity Pardubice přes stávající zeleň s vyústěním poblíž lávky vedené po objektu zdymadla. Tato druhá část se zaústěním do stávajícího sjezdu po koruně protipovodňové hrázky má délku 144,6 m. Kunětická ulice spolu s lávkou vedenou po objektu zdymadla je důležitou cyklistickou spojnicí mezi severní částí města a jeho centrem, případné též jeho východní částí. Dobudováním chybějících úseků cyklostezky vznikne ucelená atraktivní trasa pro cyklisty v žádaném směru.