<< Zpět na seznam kategorií

Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - I.etapa

Žadatel: Město Lázně Bohdaneč
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 5 100 000,00 CZK
Celkové výdaje: 7 290 474,00 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2018


Stručný popis projektu:
Projekt řeší stavební úpravy a vybavení žákovské dílny a žákovské kuchyňky, které se nacházejí v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, pořízeny nové pomůcky a vybavení. Současně bude zajištěna bezbariérovost historické budovy s přízemní přístavbou na Masarykově náměstí, a to prostřednictvím plošiny. V této přístavbě bude v každém podlaží umístěno také bezbariérové sociální zařízení.