<< Zpět na seznam kategorií

Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT

Žadatel: Obec Předměřice nad Labem
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 3 400 000,00 CZK
Celkové výdaje: 14 148 681,00 CZK
Termín ukončení projektu: 9/2019


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je vybudování dvou učeben polytechnických dílen, kterými bude dílna pro pracovní činnosti, keramická dílna a vedle toho vybudování učebny IT na ZŠ Předměřice nad Labem. Tím dojde k soustředění výuky technických předmětů do nově zbudovaných prostor v jiné části budovy. Stavební úpravy budou řešeny bezbariérovým způsobem zejména díky vybudování výtahu (bezbariérově přístupné budou projektem řešené učebny, nad rámec bude takto přístupné i podlaží nad těmito učebnami). Kromě stavebních prací bude dílčím způsobem pořízeno i vybavení do řešených učeben.