<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 10 000 000,00 CZK
Celkové výdaje: 23 721 384,63 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2020


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je provedení úprav na Základní škole Závodu míru, konkrétně rekonstrukce a vybavení odborných učeben (včetně nákupu odpovídajících pomůcek) matematiky, fyziky a chemie, přírodopisu a výpočetní techniky. Doplňujícím bodem projektu je zřízení připojení školy k internetu, jenž v odpovídající kvalitě a rozsahu zajistí efektivní využívání interaktivních učebních pomůcek (např. tabletů) v rámci standardní výuky.