<< Zpět na seznam kategorií

Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražské

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 1 612 649,80 CZK
Celkové výdaje: 3 113 879,62 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2018


Stručný popis projektu:
Navržená novostavba stezky propojuje stávající stezku (chodník) v ulici Pražská s chodníkem v ulici Branecká. Stezka je navržena pro společný pohyb pěších a cyklistů, kteří v současné době nemají možnost využít jinou trasu než krajnici komunikace a pohybují se tak ve společném prostoru s automobily. Stezkou chodci a cyklisté získají svůj samostatný prostor podél oplocení vojenského areálu v přidruženém dopravním prostoru silnice I/2 (ulice Pražské) a místní komunikace (ulice Branecké). Na konci stezky budou chodci pokračovat po stávajícím chodníku na protilehlé straně vozovky, je zde zřízeno místo pro přecházení, a cyklisté budou pokračovat po vozovce místní komunikace (ulice Branecká). Délka cyklostezky je cca 330 m.