<< Zpět na seznam kategorií

Posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“

Žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 15 300 000,00 CZK
Celkové výdaje: 22 500 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2021


Stručný popis projektu:
Vybudování nové měnírny elektřiny se vstupním napětím 35 kV AC a výstupním napětím 660 V DC, vybudování kabelových tras napájejících z měnírny trolejbusové trati v centrální části města. Posílení napájecích poměrů trolejbusových tratí výstavbou nové měnírny a navazujících kabelových tras umožní přenesení většího elektrického výkonu. Tím dojde ke zvýšení provozní spolehlivost trolejbusových tratí v centrální části města, postižených převedením dominantní části dopravního výkonu trolejbusové trakce na Sukovu třídu bez adekvátního posílení napájení trolejbusové trati po této ulici.