<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Staňkova

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 9 618 526,86 CZK
Celkové výdaje: 26 946 604,41 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2019


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělání na Základní škole Staňkova, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace odborné učebny fyziky a chemie, kabinetu fyziky, kabinetu chemie, učebny přírodopisu (včetně kabinetu), učebny matematiky a učebny informatiky. Jelikož základní škola nedisponuje multioborovými učebnami, dojde nově k jejich vybudování ve volných prostorách budovy školy včetně jejich kabinetu. Projekt je zaměřen jak na stavební úpravy stávajících a budování nových prostor, tak nákup mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Bezbariérový vstup do objektu školy, a zároveň do jednotlivých pater, bude zajištěn pomocí nově vybudovaného výtahu, včetně vytvoření bezbariérového WC. Součástí projektu je řešení konektivity v budově školy.