<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Spořilov

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 13 539 529,24 CZK
Celkové výdaje: 16 454 959,88 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2018


Stručný popis projektu:
Cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Pardubice – Spořilov, Kotkova 1287, a to prostřednictvím investic do infrastruktury školy. Na ZŠ Spořilov je plánována rekonstrukce těchto odborných učeben: dílen, učebny fyziky a chemie (včetně kabinetu), učebny informatiky. Do všech zmíněných učeben budou pořízeny pomůcky a vybavení v odpovídající kvalitě pro výuku ve 21. století. Konkrétně dojde k nákupu mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Součástí projektu je i řešení konektivity v budově školy. Bezbariérový vstup do objektu bude zajištěn pomocí nově vybudovaného výtahu, včetně vytvoření bezbariérového WC.