<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Družstevní

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 8 111 482,26 CZK
Celkové výdaje: 27 841 029,77 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2019


Stručný popis projektu:
Na ZŠ Polabiny I – Družstevní je plánována rekonstrukce odborných učeben: dílen, keramické dílny včetně keramické pece, učebny fyziky a chemie, kabinetu fyziky, kabinetu chemie, dvou učeben informatiky, učebny přírodopisu (včetně kabinetu). Do všech zmíněných učeben budou pořízeny pomůcky a vybavení v odpovídající kvalitě pro výuku v 21. století. Konkrétně dojde k nákupu mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Provedeny budou také nezbytné stavební úpravy. Součástí projektu je i řešení konektivity v budově školy. Bezbariérový vstup do objektu bude zajištěn pomocí nově vybudovaného výtahu. Součástí projektu je také vytvoření a úprava bezbariérového WC, které bude umístěno na severní straně pavilonu F a úprava (rozšíření) bezbariérového WC bude provedena v pavilonu A.