<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Ohrazenice

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 8 644 220,58 CZK
Celkové výdaje: 25 494 592,31 CZK
Termín ukončení projektu: 11/2019


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělání na Základní škole Ohrazenice, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace odborných učeben fyziky a chemie (včetně kabinetu), přírodopisu (včetně kabinetu), školních dílen, dvou učeben informatiky a kabinetu informatiky. Projekt řeší jak stavební úpravy stávajících prostor, tak nákup mobiliáře, odborných pomůcek či vybavení, SW a HW techniky. Bezbariérový vstup do objektu školy, a zároveň do jednotlivých pater, bude zajištěn pomocí nově vybudovaného výtahu, včetně vytvoření bezbariérového WC. Součástí projektu je řešení konektivity v budově školy.