<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole npor. Eliáše

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 14 363 241,08 CZK
Celkové výdaje: 24 720 406,07 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2019


Stručný popis projektu:
Cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace odborných učeben přírodopisu, chemie (včetně kabinetu), fyziky, tří učeben informatiky a školních dílen. Předkládaný projekt je zaměřen jak na stavební úpravy stávajících prostor, tak nákup mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Přístup do budovy školy je aktuálně řešen jako bezbariérový, ale jednotlivá patra nejsou dostupná osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a proto bude v rámci předkládaného projektu na schodiště instalována schodišťová plošina a bude vytvořeno nové bezbariérové WC. Součástí projektu je řešení vnitřní konektivity školy.