<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Bratranců Veverkových

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 14 979 255,02 CZK
Celkové výdaje: 22 028 221,22 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2019


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce odborných učeben: učebny fyziky, dvou učeben informatiky, kombinované učebny přírodních věd a žákovské dílny (včetně kabinetu). Do všech zmíněných učeben budou pořízeny pomůcky a vybavení v odpovídající kvalitě pro výuku v 21. století. Konkrétně dojde k nákupu mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Provedeny budou také nezbytné stavební úpravy. Součástí projektu je i řešení konektivity v budově školy. Základní škola je v současné době bezbariérově dostupná s dopomocí, a proto nebude potřeba realizovat opatření k zajištění bezbariérového přístupu do rekonstruovaných učeben či budovat odpovídající sociální zařízení.